Advertentie

Topografie van Nederland oefenen op de kaart

Topo Nederland biedt leerzame spellen en quizzen voor het onderwijs. Voor kinderen die aardrijkskunde oefenen voor een toets, leerkrachten die lesmateriaal zoeken voor het digibord, en voor iedereen die zijn algemene kennis van Nederland wil vergroten. Je kunt hier topo oefenen met de wateren van Nederland van de basistopografielijst, en ook quizzen vinden over meren, polders en de Deltawerken. Dit gratis lesmateriaal is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, huiswerkbegeleiding, bijles, naschoolse opvang, thuisonderwijs, PABO studenten en de onderbouw van vmbo, havo en vwo. Deze leerspellen zijn ontwikkeld voor het digibord, computer, iPad, Android tablet, iPhone en Android telefoon.

Meer quizzen:  Toporopa  |  Topo Wereld