Gratis lesmateriaal voor het aardrijkskunde onderwijs op digibord en smartboard. Topo oefenen voor groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs, bijles, huiswerkbegeleiding en hoogbegaafden.