Gratis quizzen en topo games voor het aardrijkskunde onderwijs, lesmateriaal voor de leerkracht op digibord en smartboard. Topo oefenen voor groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs, bijles, huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang en hoogbegaafden.