topo spelletjes

Educatieve quiz over extreem weer, de zeespiegelstijging, broeikasgassen, en maatregelen tegen klimaatverandering. Deze quiz leent zich ervoor om - bijvoorbeeld - aan het eind van de les op het digibord te zetten, en de leerlingen gezamenlijk de vragen te laten beantwoorden.